Tomáš Čechovič

Tomáš Čechovič

Leader 

 

 

Prezývka: © Kpt.Exact

Zbraň: L96, SVD Dragunov

 Pozícia: Sniper(Team leader)

Telefón: 0915 259 959